Kalligrafikus nagybetűk I.

2019. március 16-án bemutattam a “Kunstrichtige Schreibart: Allerhand Versalie[n] oder AnfangsBuchstabe[n] der Teütschen, Lateinischen und Italianischen Schrifften aus unterschiedlichen Meistern der edlen Schreibkunst zusammen getragen. Nürnberg, Beÿ Paulus Fürsten Kunsthändlern daselbst.” című kiadvány első oldalait.  Alább három oldalát láthatjuk művészi kivitelű nagybetűkkel: A B C; D E F; G H I.  A jövőben a többi oldalt is közzéteszem.

Albert von Habsburg

E bejegyzésben egy heraldikai könyv egyik oldalának átírását mutatom be, amely V. Albert von Habsburg (1397-1439), osztrák hercegről, német császárról, egyúttal magyar és cseh királyról szól. Az átírás a 2. kép alatt olvasható.

A teljes oldal képe.

A kép közepén a Habsburg-ház címere látható, melyet két angyal fog közre egy-egy címerpajzsot és uralkodói jogart tartva.
A bal szélen a magyar („Ungeren”), a jobb szélen a cseh („Boheim”) címer látható.
Albert az első Habsburg, aki magyar király is volt 1437 és 1439 között. Az Esztergom közeli Neszmélyben halt meg, Székesfehérváron lett eltemetve.
Posztumusz fia Ladislaus, aki V. László néven 1444 és 1457 között ült a magyar trónon.
További gyermekei: Anna (1432-1462), Georg (1435), Elisabeth (1436/1437-1505)

A címer alatti szöveg átírása:
Albertus der fünffte dis Namens Hertz-
og zuo Öestereich / erwelter Römischer Keiser und Al-
bertus der ander genant: Elisabetha Königin zuo Ungeren
und Böheim sein gemahel.

Albertus starb Anno 1439 / ward zuo Stulweissenburg
begraben. und verlies zwen Sön: Namlich Ladislonum
und Georg welcher in seiner Jugendt starb.

A piros nyíl Székesfehérvár német nevére mutat.

Fraktúr, Kurrent és latin betűk vegyes használata

A vármegye hatósága 1850-ben elrendelte a Baranyában élő izraeliták összeírását. Ennek elvégzése Israel Löw (Bonyhád, 1788 – Nagyvárad, 1869) főrabbira hárult.
A képen a hidasi gyülekezetről készült összeírás kivonata látható. Ennek érdekessége, hogy a készítője – aki nem Löw volt, neki nem volt semennyi jártassága a szépírásban – három különböző betűtípust is magabiztosan használ egy oldalon:
1. Fraktúr – „Protokoll Auszug”, „Israel Löw Ober Rabbiner”;
2. német folyóírás (Kurrentschrift) – a 3. sorban a „für der Gemeinde”, és a táblázat 4-9. oszlopának fejléce (születési idő, születési hely, lakhely, családi állapot, foglalkozás, megjegyzés);
3. latin írott betűk.

A fotó kattintással nagyítható.

A 18. sorszám alatt felvett háztartás tagjai:
Jacob Eisner (1792) hidasi kereskedő
felesége a Frankenban született Sali (1794)
fiai: Hermann (1825), Ignatz (1826), Moses (1834), Jacob (1842)
Lányai: Fani (1824), Hani (1827), Sali (1839)

Szépírásoktatás III.

A január 20-i és a május 5-i bejegyzésben már közöltem képeket Johann Friedrich Kichel straßburgi jegyző 1788-ban megjelent „Die teutsche Kurrent- Kanzlei- und Fraktur-Schrift” („A német folyó-, kancelláriai- és fraktúrírás”) című művéből, amelyet módszertani könyvnek szánt az írásoktatóknak. Most újabb két oldalt mutatok meg belőle. (A képek kattintással nagyíthatók.)

A bal oldali ábra a kezek helyes tartását mutatja a toll hegyezésekor. A jobb oldali pedig a toll kihegyezésének egyes lépéseit szemlélteti.

 

A bal oldali ábra a kéz és a toll helyes tartását mutatja íráskor. A jobb oldali pedig a tollhegyek fajtáit “minden lehetséges írásmódhoz”.

Szépírásoktatás II.

A január 20-i bejegyzésben már közöltem képeket Johann Friedrich Kichel straßburgi jegyző 1788-ban megjelent „Die teutsche Kurrent- Kanzlei- und Fraktur-Schrift” („A német folyó-, kancelláriai- és fraktúrírás”) című művéből, amelyet módszertani könyvnek szánt az írásoktatóknak. Most újabb kétoldalt mutatok meg belőle. (A képek kattintással nagyíthatók.)

A fenti oldal a folyóírás betűinek egymáshoz való arányát szemlélteti. A kisbetűkhöz 7 egységet állapít meg: 3 az alapvonal alatt, 4 az alapvonal felett. A nagybetűkhöz 10 egységet: 4 az alapvonal alatt, 6 pedig felette.

Ez az oldal pedig a teljes kis- és nagybetűs ABC-t közli folyóírásban. Mint látjuk, az egyes betűk különböző írásmódjait, és megkettőzéseit is bemutatja.

Handbuch der Schriftarten – Az írásfajták kézikönyve II.

2019. február 8-án bemutattam néhány oldalt Albrecht Seemann “Handbuch der Schriftarten” című könyvéből, amely 1926-ban jelent meg Lipcsében. Akkor a “Gotisch” betűfajták oldalait mutattam be, ebben a bejegyzésben a “Halbgotisch” (Félgót) betűkcsalád ismerhető meg.
Az oldalak bal felét elfoglaló rubrikákban az írásfajta pontos nyomdaipari neve olvasható, alatta a betűket előállító cég, ha ismert, a betűtervező neve, és hogy mettől alkalmazták, az utolsó sorban pedig, hogy milyen nagyságban állnak rendelkezésre a betűk a nyomdák számára. A könyvben minden írásfajta a maga 16 pontos nagyságában szerepel.

Paul Fürst kalligráfiai kiadványa 1655-ből

2019. január 20-án egy szépírással kapcsolatos német nyelvű kiadványokból mutattam be képeket. Most a szépírást művészetté, kalligráfiává fejlesztett változatába tekintünk be egy 1655-ös publikáció segítségével. Ezt Paul Franck (1570-1601), Paul Fürst (1605-1666), Christoph Gerhard (1624-1681) „írásművészek” alkotásaiból állítottak össze.

Címoldal

A címoldal latin betűs átírása:
Kunstrichtige Schreibart: Allerhand Versalie[n] oder AnfangsBuchstabe[n] der Teütschen, Lateinischen und Italianischen Schrifften aus unterschiedlichen Meistern der edlen Schreibkunst zusammen getragen. Nürnberg, Beÿ Paulus Fürsten Kunsthändlern daselbst.
A „Versalie” nagybetűt jelent.

A belső címoldal rajza azt sugallja, hogy írásművészek keze „a magasabb régiókból” vezettetik.

A kép alatti egyik vers szabad fordításban:
A művészetben jártas kéz képes az időn áthatolni, és gyakorlással, értelemmel a felhőkig szárnyalni. A szónak ereje gyenge; a jó írások megmaradnak, és írásban maradandó minden tudomány.

Az előszó tartalomjegyzéke kitér a betűk kialakulására, a szótagokra, és a nagybetűk használatára is.